Inscripció

Cada vegada son més els xiquets, xiquetes i joves que volen entrar a l’Agrupament, però malauradament de vegades no podem donar cabuda a tots ja que prioritzem una educació de qualitat front a la quantitat.

Per això, hem implementat el proces per inscriure’s a l’agrupament i es el que us descriurem a continuació:

  1. Edat: com a mínim el xiquet/a tindrà l’edat que correspon a cursar 5 anys d’infantil (nascuts en l’any 2018). Tenint en compte que tenen prioritat per a entrar a Castors, els xiquets i xiquetes de 1r de Primària (nascuts en l’any 2017).
  2. Pre-inscripció: emplenar el formulari de pre-inscripció que trobareu en la pàgina de pre-inscripció de la nostra web, junt al l’explicació del barem que apliquem.
  3. Resposta pre-inscripció: Rebreu una resposta de part de l’agrupament per E-mail i/o WhatsApp en què se vos comunicara si el vostre fill/a entrarà a l’Agrupament. En cas que entre a l’Agrupament, si no està dintre del grup no vos farem arribar cap informació.
  4. Inscripció: per formalitzar la inscripció a l’agrupament haureu de emplenar i entregar als responsables de la branca a la que pertany el vostre fill/a un conjunt de documents que trobareu al final d’aquesta pàgina.
  5. Període d’adaptació: durant les primeres dues o tres reunions mantindrem un diàleg fluid per conèixer com el vostre fill/a s’adapta a l’agrupament (opcional però molt recomanable).
  6. Pagament de la quota fixa: que pot variar segons el any, i consta de dues parts: una part en la que es paga la quota associativa i un altra part en la que es paga els bens materials i immaterials de l’agrupament que no depenen ni del nombre de participants ni del tipus d’activitat. (tendes, mobiliari, pàgina web…)
  7. Quotes variables: hi han tres quotes al any amb dos formes diferents de realitzar-les. Una mitjançant el pagament directe de 20€ i l’altre mitjançant la venta de 40€ de loteria proporcionada per l’agrupament (20€ en joc i 20€ de beneficis). Aquestes quotes serveixen per a pagar tot el material de les activitats.
  8. Acampades i campaments: la quantitat dependrà de l’activitat, localització, durada. Normalment es realitzen 3 acampades (habitualment una a novembre i un altra a pasqua i l’altra, en cas d’haver-ne, amb mes agrupaments en abril (Sant Jordi)) i el campament d’agost.

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició els dissabtes al nostre local i també a l’E-mail i les xarxes socials.