Companys 🟢

A la Ruta, els Companys vivim la última etapa com a Joves a l’agrupament, es l’etapa en la que prenem consciencia del món. Tenim entre els 16 i els 19 anys.
Els moments que vivim són temps d’interculturalitat, de més viatges que mai, d’intercanvi social i racial, de comunicació global… i això, per obligació, desenvolupa valors com ara la tolerància i el respecte. Estos valors afavorixen la convivència.
Vivim en una societat absolutament competitiva, on l’única meta és l’èxit personal, a costa de qualsevol aspecte. La cooperació es percep com un negoci de dèbils, d’apocats poc ambiciosos que mai arribaran a res. Els nostres companys són persones capaces de treballar en equip, de conviure amb gents de distintes religions o races i de defendre els immigrants. A l’escoltisme, reforcem la Cooperació i el Lideratge com a mètode de creixement personal i social.
Mitjançant el mètode projectes, hem de desenvolupar un pla grupal d’aprenentatge de la responsabilitat perquè este és, possiblement, un dels valors que menys prioritzen avui els nostres joves. I, tot i això, la responsabilitat és el valor fonamental per al creixement personal i la realització de projectes.
Des de l’òptica exposada és des d’on hem de plantejar el Servei i l’acció solidària. Perquè la donació és expressió d’humanitat. Perquè és de justícia treballar per les altres persones i la lluita per la justícia és motiu de satisfacció i plenitud. Ens fem més humans quan ens donem a l’altre.
“Una proposta educativa per a la Ruta”
FEV – 2007
Cap de Branca: Jorge Miralles
 Scouters: Lucas Resurrección, Andreu Pardo, Maria Aspas