Preinscripció

Dins del proces d’inscripció a l’agrupament es troba la preinscripció. Aquest pas previ ens serveix per mirar d’organitzar i disposar d’un registre i la informació mínima prèvia per poder contactar amb els Mares/Pares/tutors dels Xiquets/es o joves que volen formar part del nostre agrupament.

Els criteris, cadascun amb una puntuació, que hem seguit per conformar l’ordre d’inscripció són els següents:

  • Tindre germans a l’Agrupament (70 punts). El valor es el mateix independentment del número de germans que tinga al grup.
  • Si algun membre de la família, en segona línia de consanguinitat, és a dir, pares o iaios ha prestat tasques de voluntariat a l’Agrupament (60 punts)
  • Antiguitat a la llista d’espera (10 punts). Cada any a la llista d’espera aniran sumant-se els 10 punts. Si en algun moment es deixa la llista d’espera o es refuse una plaça a l’agrupament aquesta puntuació es perdrà.
  • Tindre el domicili a Vinalesa (30 punts)

En cas d’empat a punts es mirarà el dia i l’hora en la que es va realitzar la preinscripció. Tots els anys durant la primera setmana d’Octubre tornarem a puntuar i cridarem fins plenar el màxim de gent que marquem des de la primera reunió de la Ronda Solar.

Enguany, obrim castors (edat des de 5 anys d’Infantil i 1r de Primària), en aquests tindran prioritat, en cas d’empat, l’entrada de xiquets i xiquetes de 1r de Primària, promovent l’entrada per edats.

Per tal de que l’inscripció estiga completa, i superat el període d’adaptació, caldrà que tota la documentació necessària estiga entregada i el pagament de la matricula efectuat.

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició els dissabtes al nostre local i també a l’E-mail i les xarxes socials.