Exploradors

Qui som?

Els Exploradors som la unitat que segueix a l’Estol. Aquesta etapa comprén des dels 10 anys fins als 13. A través d’un marc simbòlic els xavals interioritzen l’estil de vida que perseguim mitjançant la vivència d’uns valors determinats, unes normes, uns models, una organització social i una simbologia (ritus, costums, símbols), tot açò dins d’una història o fil conductor, “l’aventura”. La Unitat d’Exploradors pren les decisions importants en assemblea, entre tots trien democràticament les aventures, les realitzen, celebren i avalúen.

Simbologia:
Els exploradors s’agermanen amb la natura i d’aquesta manera, relacionen els quatre elements que al llarg dels temps l’han creat i transformat, amb les quatre relacions que formen i modelen a la persona.
Model de persona:
Les persones que s’han compromès a viure coma exploradors tenen com a model quatre persones que treballen en contacte amb els quatre elements. D’aquesta manera intentaran créixer en tots els àmbits de la persona que es recullen en les quatre relacions:
Paper de l’educador:
El xavals proposen i elegeixen les aventures i els educadors ens encarreguem de acompanyar-los en la programació, reflexió i revisió de les activitats i del seu treball en les mateixes, buscant el canvi en les actituds a través de la  observació crítica de la societat per a aconseguir la transformació social.

“Una proposta educativa per a la Unitat d’Exploradors”
FEV – 2007
Cap de Branca: Andrea Llopis
 Scouters: Elena Martínez, Bea Campos, Vicent Ros, Rosa Pardo